Steun ons

Als u onze actie wenst te steunen en/of deel te nemen aan het leven van de vereniging, zijn er twee mogelijkheden:

1) Morele en financiële steun door het nemen van een abonnement op ons tijschrift "OP DE BAAN"

Ons tijdschrift OP DE BAAN behandelt in detail de actualiteit op spoorweggebied in België en daarbuiten; de geschiedenis en de activiteiten van de vereniging. Het kan aangeschaft worden in de bepaalde dagbladhandels en wordt toegezonden aan alle abonnees. Om ons tweemaandelijks tijdschrift OP DE BAAN te ontvangen, zie hier

U mag natuurlijk ook steeds een gift doen aan de vereniging!

2) Actief deelnemen als vrijwilliger aan de activiteiten van de vereniging.

Sinds haar oprichting in 1989 put Toerisme en SpoorPatrimonium, die de Bocq-spoorlijn uitbaat, haar krachten en capaciteit om te evolueren uit de mannen en vrouwen die er deel van uitmaken.
Door haar structuur, haar grootte en haar uitstraling kent ze een divers en zeer gevarieerd verenigingsleven.
Ze groepeert mensen uit alle socio-professionele categorieën en alle horizonten. Ieder van hen draagt bij tot de realisatie van de sociale doelstellingen van de vereniging, in de mate van zijn tijd, talent, of gewoon zijn verlangen!

De vereniging bestaat uit verschillende sectoren om te vereniging te laten functioneren:

De uitbating:
Het treinverkeer op de Bocq-spoorlijn wordt geregeld door het Algemeen Exploitatiereglement. Dit reglement bepaalt duidelijk waaraan het treinverkeer op de lijn moet voldoen om de veiligheid te garanderen. Om die reden zijn verschillende vrijwilligers opgeleid en gebrevetteerd om veiligheidsfuncties te verzekeren. De veiligheidsfuncties zijn: Stationschef, Treinbestuurder, Treinbegeleider, Rangeerder, Schouwer, Hulptoezichter, Overwegwachter en Schildwacht.

Buiten de veiligheidsfuncties zijn er nog ontelbaar veel functies, nodig voor de goede werking van de lijn: onthaalverantwoordelijken (belast met het informeren van de reizigers, met de goede werking van de boetiek en de bar), controleur (belast met de verkoop of het nazicht van de treinbiljetten) commentator (belast met het geven van didactische commentaren tijdens de ritten); …

Daarboven zijn er medewerkers die zich bezig houden met het voorbereiden van de ritten (aankopen doen voor de bar, reiniging en herstellen van het materieel, …).
Al deze taken worden uitgevoerd naargelang de noden van de dienst en de beschikbaarheid van elkeen.

Het onderhoud en de restauratie van het rollend materieel:
Het betreft fundamentele taken indien men met museummaterieel op de lijn of op het Infrabel-net wil rijden.
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom om deel te namen aan de veelheid van taken, zowel op de motoren en het chassis als het carrosseriewerk: vernieuwing/restauratie van locomotieven, motorwagens en rijtuigen, opnieuw conform maken, onderhoud, kleine revisie, …
Alhoewel sommige taken een specifieke kennis vereisen, belet dit niemand om stelselmatig kennis op te doen met behulp van medewerkers die reeds langer in dienst zijn, zodat elke vrijwilliger een taak zal vinden die hem genoegen kan schenken.
Verschillende plaatsen worden door de vereniging gebruikt om het onderhoud en de restauratie van haar materieel te verzekeren: Schaarbeek (Brussel), Saint-Ghislain (Mons) en Spontin.

De infrastructuur:
Dit is één van de essentiële activiteiten van de Bocq-spoorlijn. Parallel met de restauratie van het materieel, is er het onderhoud van de lijn zelf, zonder dewelke er geen ritten mogelijk zijn!

Werksessies aan het spoor en zijn omgeving worden zeer regelmatig georganiseerd en dat gans het jaar door, zelfs tijdens de exploitatiedagen. Deze ploeg waakt over het goed onderhoud van de lijn (rails, dwarsliggers, ballast, begroeiing snoeien, …).
Deze bijeenkomsten zijn dikwijls erg aangenaam. In moeilijke tijden worden hechte ploegen gevormd.

Indien u een handje wil komen toesteken, aarzel dan niet te telefoneren naar 0477/989.123 of contact op te nemen met info om de precieze data en ontmoetingsplaatsen te vernemen.

Facebook Group

 

 

Contacteer ons

 

 

Book Now